4,2 kilometer mellan hav och världsarv


Almedalsloppet har start och mål vid Almedalen i Visby. Notera att bansträckningen skiljer sig från tidigare år.

Startplatsen: Starten för loppet är på Tage Cervins gata i Almedalen. Under medeltiden var det här innerhamnen i Visby och där koggarna lade till strax intill ringmuren.

Första kilometern: Efter startrakan springer vi in i Almedalen och sedan ut mot havet och Strandpromenaden. Vhar bibliotek och konferensanläggningen Visby Strand på vår vänstra sida.
Vid Kruttornet som är den äldsta delen av den tre kilometer långa ringmuren möter vi havet och tar strandpromenaden norrut.

Andra kilometern. Ringmuren svänger uppåt men banan fortsätter på gångvägen längs havet. Vi har lasarettet på höger sida och springer fram till Trojaborgsgatan där vi svänger upp mot Galgberget.

Tredje kilometern: Från Trojaborgsgatan korsar vi St Göransgatan och kommer sedan in på en stig som vänder in mot Visby igen. Vi passerar St Görans ruin som är den enda av Visbys kyrkoruiner som ligger utanför muren innan vi korsar St Göransgatan över till Nordergravar, rundar Piratkullen och har sedan nedförsbacke till vänstersvängen in genom Snäckgärdsporten.

Fjärde kilometern: Innanför muren kommer vi in på Paviljongsplan och fortsätter söderut längs med muren på höger sida och så småningom Botaniska trädgården på vänster sida. Snart ser vi Kruttornet och springer ut genom Fiskarporten, ut på Strandpromenaden för att sedan svänga ner in i Almedalen där vi blir visade in till målet.Kartskiss för utskrift i A4 >>